HYPR

HYPR היא פלטפורמת אימות שמטרתה לבטל את הצורך בסיסמאות וסודות משותפים עבור לקוחות, עובדים, ספקים ושותפים ברחבי הארגון.

סודות משותפים הם הגורם מספר 1 להפרות, רמאות ומתקפות פריצה לצורך השגת מידע (phishing) בארגון. HYPR מבטלת את הסודות המשותפים על ידי העברת אישורים למכשיר האישי של המשתמש.

גישה מתקדמת זו המכונה "אבטחה נטולת סיסמה ממשית" True Password-Less Security מאלצת פורצים להשקיע מאמצים רבים בניסיונות  לתקוף בנפרד את ההתקנים של כל משתמש ומשתמש, במקום לתקוף את הארגון כולו.

למה HYPR?

פריצה לסיסמאות גורמת ל-81% מדליפות הנתונים: "ארבע מתוך חמש הפרות המידע במהלך 2018 היו קשורות בפגיעה באישורי המשתמשים" (CSO Magazine).

HYPR מסוגלת לספק לארגון חוויה נטולת סיסמאות, ומונעת שימוש בסיסמאות ברקע כיוון שהיא פשוט מבטלת אותן.

* מאפשרת שימוש פשוט אך מעשי באמצעים ביומטריים
* מבטלת לחלוטין את מתקפות ה-phishing כיוון שאין אישורים שניתן לגנוב!

היתרונות בחיבור פתרונות Hyper ל Okta:

יישום הזדהות ביומטרית
(ללא סיסמאות) מול OKTA

הרחבת תשתית הזדהות ביומטרית לסביבת הלקוח (כולל תחנות עבודה), גם לסביבות סגורות

צרו קשר למידע נוסף על HYPR:

צור קשר

info@unicloud.co.il

+972 – 79-5555917

יוניקלאוד ישראל, רח' הסיבים 49
 פתח תקווה, 4959504

צור קשר


info@unicloud.co.il

+972 – 79-5555917

יוניקלאוד ישראל, רח' הסיבים 49

פתח תקווה, 4959504